bg

Inne

Kurs trenerski I stopnia. Możliwe współfinansowanie do 60% kosztów!

W ramach Szkoły Trenerów PKR 11 Muz zaprasza do uczestnictwa w Kursie Trenerskim I Stopnia – skoncentrowanym na rozwoju kompetencji w zawodzie trenera (nr 235910 według Standardu Kwalifikacji Zawodowych).
 
43. edycja Kursu Trenerskiego I stopnia Szkoły Trenerów PKR odbędzie się w Łodzi w trybie weekendowym w terminie 6-8, 21-22 lutego 2015 r. Możliwość współfinansowania do 60% kosztów uczestnictwa. Oferta jest skierowana do osób z woj. warmińsko-mazurskiego.
 
Celem Kursu Trenerskiego I stopnia jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego planowania i realizowania procesu dydaktycznego względem swoich klientów.
 
Programowo Kurs Trenerski I stopnia koncentruje się wokół praktycznych aspektów pracy trenera, równolegle rozwijając wiedzę i umiejętności oraz kształtując postawy. Inspiruje pokazując szerokie spektrum możliwość dla rozwoju indywidualnego warsztatu zawodowego.
 
Program nauczania Szkoły Trenerów PKR, w tym Kursu Trenerskiego I i II stopnia, jest przygotowany w oparciu o:
 
 • standardy kwalifikacji zawodowych dla zawodu trenera / wykładowcy wg Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wytyczne Europejskich Ram Kwalifikacji Społecznej
 • badanie potrzeb i ewaluację własnych programów nauczania z zakresu kształcenia pozaformalnego (zrealizowanych ponad 800 warsztatów i szkoleń indywidualnych lub w cyklach od 2009)
 • doświadczenie i wiedzę kadry (doświadczeni trenerzy i facylitatorzy, realizowali szkolenia w Polsce i krajach Europy Zachodniej)
 • zachodnie modele programów nauczania train the trainers
 • standardy ISO 29990 Learning services for non-formal education and training, wdrażane do realizacji programów nauczania Szkoły Trenerów PKR

Kurs Trenerski I stopnia to pierwszy etap kształcenia w Szkole Trenerów Programu Kultura Rozwoju.

 

Program Kursu

 

Kurs Trenerski I stopnia realizowany w ramach Szkoły Trenerów PKR daje narzędzia, wiedzę i kompetencje do prowadzenia szkoleń, warsztatów, kursów.

 

Program Kursu to 60 godzin dydaktycznych podczas których nauczysz się jak:

 

1. Projektować szkolenia (m.in. warsztaty, seminaria, prezentacja):

 • badać potrzeb grupy docelowej oraz analizować potrzeby szkoleniowe
 • wytyczać cele szkoleniowe i planować adekwatne działania merytoryczne
 • planować harmonogram i budżet szkolenia
 • przygotować dobre materiały szkoleniowe,
 • skonstruować programy, plany szkoleń i scenariusze
 • dokonać ewaluacji szkolenia

 

2. Komunikować się z grupą

 • budować dobrą relację z grupą
 • pracować z trudnym uczestnikiem
 • planować prezentację i wystąpienia publiczne
 • badać i oceniać własne kompetencje komunikacyjne

 

3. Zarządzać dynamiką pracy grupowej

 • budować autorytet w grupie
 • określać rolę i kompetencje lidera, facylitatora, moderatora we własnej pracy
 • wytyczać cel grupowy i kształtować proces grupowy
 • pracować z trudną grupą

 

4. Korzystać z metod i narzędzi pracy trenera

 • szukać i wdrażać w swoje szkolenia ćwiczenia (zestawy treningowe, zbiory ćwiczeń, publikacje)
 • wykorzystywać metody szkoleniowe – analiza i demonstracja metod szkoleniowych
 • Pracować z curriculum w programach nauczania
 • Rozwijać się metodycznie jako trener w krajach Unii Europejskiej i Polsce
 • Być reaktywnym

 

5. Sprzedawać szkolenia, dbać o markę osobistą i zabezpieczać się prawnie

 • zawierać umowy podczas współpracy z instytucjami, korzystać z prawa autorskiego
 • funkcjonować na rynku szkoleniowym – instytucje publiczne, biznes, organizacje pozarządowe, szkolnictwo oraz podstawowe modele funkcjonowania
 • sprzedawać szkolenia otwarte
 • prezentować wartości i korzyści w marce osobistej

 

6. Praktycznie projektować szkolenie.

Po ukończeniu Kursu, realizując zadanie certyfikacyjne w toku indywidualnej pracy (10 godzin) przygotujesz autorskie szkolenie.

http://www.11muz.pl/co-robimy/szkola-trenerow-pkr/#kurs-trenerski-1-stopnia

 

Współfinansowanie

3 250 zł Koszt uczestnictwa

2 950 zł Koszt w przypadku wpłaty pełnej kwoty 30 dni przed kursem (nie dotyczy osób ubiegających się o współfinansowanie)

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty w terminie do 8 miesięcy od dnia zgłoszenia uczestnictwa. Harmonogram płatności ustalany jest indywidualnie, koszt uczestnictwa pozostaje na stałej wysokości.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi podziału płatności pomiędzy uczestnika i firmę/instytucję/organizację delegującą – istnieje możliwość rozdzielenia płatności na dwie strony, część po stronie uczestnika i druga część po stronie podmiotu delegującego.

 • 1 350 zł - 2950 zł odpłatność w przypadku współfinansowania części kosztów w ramach Programu Kultura Rozwoju

 

Aby skorzystać ze współfinansowania Kursu Trenerskiego I stopnia Szkoły Trenerów PKR:

1. Pobierz Zgłoszenie uczestnictwa wraz z wnioskiem o współfinansowanie.

2. Wypełnij dokładnie pobrany dokument.

3. Wyślij wypełniony dokument oraz swoje aktualne CV na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Komisja Oceny Wniosków w przeciągu dwóch dni roboczych rozpatrzy Twój wniosek i wyśle odpowiedź o przyznanym współfinansowaniu. Komisja podczas rozpatrywania wniosków bierze pod uwagę takie elementy jak: sytuacja życiowa (samotni rodzice, trudna sytuacja, niepełnosprawność), sytuacja zawodowa (osoba zatrudniona na umowę o pracę, bezrobotna, status studenta), motywacja uczestników do udziału w Kursie, sytuacja materialna, odległość od miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Więcej o współfinansowaniu dowiesz się pod adresem: 

http://www.11muz.pl/co-robimy/szkola-trenerow-pkr/#wspolfinansowanie-kursu

 

Grupa docelowa

Szkoła Trenerów PKR oraz program nauczania Kursu Trenerskiego I stopnia skierowany jest w szczególności do:

Osób przygotowujących się do pracy w zawodzie trenera (specjalistów z biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych)

Trenerów pracujących w zawodzie, którzy chcą zwiększyć i potwierdzić swoje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności

Menadżerów, działów HR, koordynatorów zarządzających projektami szkoleniowymi, liderów zespołów oraz psychologów i coachów

Wykładowców akademickich, doktorów, doktorantów oraz pracowników naukowych, którzy równolegle prowadzą lub planują pracę w obszarze szkoleń

 

W razie pytań skontaktuj się z nami:

www.11muz.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

535-401-002

(42) 298-82-16

 • Opublikowano: wtorek, 27, styczeń 2015 07:38
 • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb