bg

Inne

Forum Liderów Sportu Powszechnego Warmii i Mazur w Mrągowie

Zapraszamy na Forum Liderów Sportu Powszechnego Warmii i Mazur, które odbędzie się w dniach 27-29.11.2015 w Mrągowie. Udział w forum jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Uczestnicy pokrywają koszt podróży.
 
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej we współpracy z Mazurskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych zamierza, w oparciu o strukturę programu Nasz Orlik w woj. Warmińsko-Mazurskim, zainicjować pierwsze w Polsce forum współpracy liderów sportu powszechnego Warmii i Mazur. W forum mogą wziąć udział animatorzy, trenerzy, przedstawiciele sportowych organizacji, pracownicy samorządów zajmujący się sportem oraz liderzy sportu, którzy wyróżniają się swoimi umiejętnościami i aktywnością, zaangażowaniem w tematykę rozwoju sportu powszechnego i chciałyby rozpocząć współpracę na poziomie regionu wspólnie z innymi liderami.  
 
Organizatorom zależy aby powstała grupa praktyków, którzy będą mieli szasnę stworzyć pierwszą w Polsce regionalną sieć współpracy w obszarze sportu powszechnego. Uczestnicy dowiedzą się o możliwościach pozyskania funduszy z programów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Erasmus+.
 
Atrakcją w czasie forum będzie się spotkanie z Marcinem Dorną i Ryszardem Robakiewiczem - trenerami reprezentacji Polski do lat 21 w piłkę nożną.
 
Forum zorganizowane zostanie w dniach 27-29.11.2015 w Mrągowie. Udział w forum jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie. Uczestnicy pokrywają koszt podróży.
 
 
Zgłoszenia:
 
1.       Rekrutacja uczestników trwa do: 13.11.2015 
 
2.       Do 13.11.2015 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
 
3.       Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w dniu: 16.11.2015 
 
4.       W forum może wziąć udział max. 50 osób.
 
 
Program
 
27.11.2015 
 
18:30 Rejestracja uczestników
 
19:00 Rozpoczęcie forum 
 
19:15 Warsztat 1: LSE Zbigniew Serowiński. Spotkanie z ekspertami (trening pokazowy). Marcin Dorna i Zbigniew Robakiewicz
 
21:00 Kolacja 
 
 
28.11.2015 
 
Śniadanie
 
09:00 Warsztat 2: Wprowadzenie. Sieć - perspektywy i korzyści
 
10:30 Warsztat 3: Prezentacja dobrych praktyk:
 
- Seniorzy na Orliku. Projekt FRKF finansowany ze środków programu Aktywność Społeczna Osób Starszych
 
- Przedszkole Orlika. Projekt Mazurskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Sportowych
 
- Miejski Budżet Obywatelski. Inicjatywa społeczna budowa obiektu rekreacyjnego obok Orlika
 
Obiad
 
14:30 Warsztat 4: Potencjalne źródła finansowania program Erasmus+ i Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mini Granty
 
16:30 Warsztat 5: Indywidualne konsultacje i rozmowy z ekspertami Erasmus+ i FIO mini granty
 
Kolacja
 
 
29.11.2015 
 
Śniadanie 
 
09:00 Warsztat 6: Generator pomysłów współpracy liderów sportu powszechnego na Warmii i Mazurach. Kreowanie pomysłów tzw. "projektów sieciowych"
 
13:00 Zakończenie forum
 
Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach projektu "Regionalne forum współpracy liderów sportu powszechnego Warmii i Mazur" oraz środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu "Akademia Animatora 2015"
  • Opublikowano: wtorek, 03, listopad 2015 07:56
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb