bg

Inne

Mrągowska Rada Sportu zakończyła kadencję! Wybieramy nowych członków. MSiT ogłosiło konkurs!

Dobiegła końca 3-letnia kadencja Rady Sportu. Wybieramy nowych członków. Ministerstwo ogłosiło pierwszy konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej.
 
RADA SPORTU
 
Zgodnie z zapisami zarządzenia nr 58/2012 Burmistrza Miasta Mrągowo z dn. 12.11.2012 r. dobiegła końca 3-letnia kadencja Rady Sportu.
 
Rada Sportu została powołana aby w szczególności opiniować: 
  • strategię rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej, 
  • projekt budżetu Miasta w części dotyczącej kultury fizycznej, 
  • plany dotyczące rozwoju bazy sportowej na terenie miasta Mrągowo, 
  • projekty uchwał dotyczące tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta, 
  • projekty Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w części dotyczącej kultury fizycznej. 
 
Ponadto do zadań Rady Sportu należy: 
  • inspirowanie działań oraz propagowanie i wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie kultury fizycznej na terenie miasta Mrągowa, 
  • doradztwo w zakresie podziału środków na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku i o wolontariacie, 
  • współpraca z pracownikiem ds. sportu w mieście Mrągowo w zakresie realizacji zadań własnych Rady Sportu oraz wynikających z wdrażania Strategii rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa - „Sport zmienia”. 
 
Członków Rady Sportu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Mrągowo spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej. Rada liczy maksymalnie 10 członków.
 
W związku z powyższym informujemy, iż do piątku 20 listopada br. do godz. 10:00 Koordynator ds. Sportu będzie przyjmował od Państwa propozycje na członków Rady Sportu nowej kadencji. Prosimy o przesyłanie maili z propozycjami na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń - 20 listopada do 10:00 drogą mailową.
 
 
KONKURS MSiT
 
Zachęcamy Państwa organizacje sportowe do udziału w ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki otwartym konkursie ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych oraz promocji sportu dla wszystkich realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 
Kto może ubiegać się o dofinansowanie? 
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu, które w statucie mają wprowadzony odpowiedni zapis. 
 
Jakie obszary? 
W ramach konkursu można zgłaszać m.in. projekty w obszarach: upowszechniania sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych; wspierania organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą", programów aktywności fizycznej osób starszych, wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
 
Konkurs dotyczy także dofinansowania zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym dzieci i młodzieży oraz dofinansowania zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
 
Jaki wkład? 
Składane oferty muszą przewidywać udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Kluby i Stowarzyszania sportowe z terenu Miasta Mrągowo ubiegające się o dofinansowanie w ramach konkursu mogą liczyć na wsparcie finansowe i pokrycie wkładu własnego z budżetu Miasta. 
 
Jakie terminy? 
Oferty należy składać do 20 listopada 2015 r.
 
Więcej informacji nt. konkursu znajdą Państwo tutaj.
 
Jest to jeden z pierwszych konkursów na dofinansowanie zadań. W najbliższych dniach pojawią się konkursy Urzędu Marszałkowskiego dedykowane organizacjom pozarządowym.
  • Opublikowano: poniedziałek, 16, listopad 2015 10:34
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb