bg

Inne

Środki unijne na sport – Program Erasmus+

 W styczniu 2014 r. rusza unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 - „Erasmus+".Program zastąpi obecnie funkcjonujące: „Uczenie się przez całe życie” (program LLP), „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, a także obejmie nowy obszar – Sport.

Struktura Erasmusa+ obejmować będzie:

 

• działania w zakresie kształcenia i szkolenia;
• współpracę młodzieży;
• rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi.

 

Jakie działania sportowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie?

 

Program wspierał będzie następujące działania:

• współpraca partnerska w dziedzinie sportu (projekty oparte na transnarodowych sieciach współpracy)
• niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:.
• walka z  transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
• promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
• promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Wnioskodawcami mogą być zarówno instytucje publiczne jaki i organizacje pozarządowe. Zarządzanie programem jest centralne. Aplikacje składać należy do agencji wykonawczej Komisji Europejskiej  - EACEA w Brukseli.

Aktualne zaproszenie do składania wniosków .

Terminy składania wniosków:.
• współpraca partnerska w dziedzinie sportu - 15 maja 2014 r.
• niekomercyjne europejskie imprezy sportowe - 14 marca 2014 r. oraz 15 maja 2014 r.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ dostępnym w wersji elektronicznej: Erasmus+ Programme Guide. Wkrótce udostępniona będzie polska wersja językowa..

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków: Zaproszenie 2014.

Strona Programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/.

Informacji na temat programu Erasmus+ udziela Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Dane kontaktowe do poszczególnych zespołów programu Erasmus+ znajdują się na stronie: http://erasmusplus.org.pl/kontakt/ .

 

Zródło: MInisterstwo Sportu i Turystyki

 

 

 

  • Opublikowano: wtorek, 21, styczeń 2014 14:04
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb