bg

O Radzie Sportu


W skład Rady Sportu wchodzi po 2-3 reprezentantów spośród trzech obszarów Strategii, czyli grup: Sport Kwalifikowany, Sport Powszechny i Turystyka oraz reprezentant Burmistrza Miasta Mrągowo - Koordynator ds Sportu.

Głównym zadaniem Rady jest monitoring i ewaluacja Strategii oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, spotkań, między działającymi w mieście stowarzyszeniami, klubami, specjalistami w dziedzinie sportu i przedstawicielami różnych grup społecznych.

Ponadto Rada pełni funkcję opiniującą w zakresie strategi rozwoju miasta, projektu budżetu Miasta, Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w części dotyczącej kultury fizycznej oraz będzie opiniować plany rozwoju infrastruktury sportowej.

 

  • Opublikowano: środa, 29, maj 2013 07:45
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb