bg

Strategia Sportu Sport Zmienia

 

Strategia rozwoju sportu i wolontariatu sportowego dla Mrągowa „SPORT ZMIENIA”, została opracowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod mapowania i partycypacji. Jest to pierwsza w Polsce strategia sportu uwzględniającą szeroki udział społeczności lokalnej oraz partnerów zewnętrznych.

Metodyka pracy nad strategią to autorski pomysł Uniwersytetu Warszawskiego i działającego w ramach UW Projektu Społecznego 2012, głównego partnera i moderatora procesu.

W tworzenie dokumentu zaangażowanych było ponad 100 osób, które odpowiadały za mapowanie przestrzeni przyjaznej dla ruchu lub uczestniczyły w spotkaniach Zespołu Partycypacyjnego. Od kwietnia do października 2012 r. odbyło się sześć spotkań Zespołu, na których wypracowano główne założenia dokumentu. Pozostała część prac odbywała się między spotkaniami za pośrednictwem poczty e-mailowej oraz ankiet on-line. Wszystkie etapy prac były upubliczniane na stronie miasta oraz za pośrednictwem lokalnych mediów.

 

Jak doszło do opracowania Strategii?

1. Luty/marzec 2011 r.
 – Zgłoszenie miasta do ogólnopolskiego konkursu „Aktywne Miasto”. Zwycięstwo w konkursie w kategorii miast do 30 tys. mieszkańców. Uświadomienie znaczenia i wpływu sportu na wiele sfer życia społecznego.

2. Sierpień 2011 r. 
 
 Podjęcie współpracy w ramach międzynarodowego projektu Sport for Change. Decyzja by uczynić sport jednym z ważnych elementów rozwoju miasta – decyzja o podjęciu prac nad strategią.

3. Październik 2011r.
– Organizacja międzynarodowej konferencji „SPORT ZMIENIA- wolontariat sportowy – lokalne partnerstwo”. Nawiązanie wstępnych kontaktów z kluczowymi partnerami- ekspertami w dziedzinie sportu i zmian społecznych.

4. Luty 2012 r.
– Podjęcie współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Decyzja o realizacji strategii metodą partycypacji i mapowania.

5. Kwiecień 2012 r.
– Powołanie Zespołu Partycypacyjnego. 

6. Maj 2012 r.
– Podjęcie współpracy z ekspertem do spraw sportu i wolontariatu sportowego Jakubem Kalinowskim, Prezesem Rady Fundacji Wolontariat dla Sportu (V4Sport),

7. Październik 2012 r.
– Szóste, ostatnie spotkanie Zespołu Partycypacyjnego. Rekomendacje dotyczące Rady Sportu. Przedstawienie założeń Strategii podczas kampanii promującej nową halę widowiskowo sportową.

8. 12 listopada 2102r. – Powołanie Rady Sportu

9. 29.XI.2012 r. – uchwalenie Strategii przez Radę Miejską w Mrągowie.


Czy wiesz że ?
– Naszą Strategią interesuje się wiele innych samorządów 30.XI. 2012r. dokument został zaprezentowany na spotkaniu z Minister Sportu i Turystyki Anną Muchą , gdzie zebrał szereg pochlebnych opinii.

– Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, inspirując się przykładem Mrągowa, przystąpił do prac nad strategią sportu w regionie. Władze Regionu zamierzają wykorzystać wzorce wypracowane w Mrągowie jako dobrą praktykę.

– Sam proces tworzenia Strategii, został doceniony i umieszczony w bazie dobrych praktyk partycypacji, prowadzonej w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Decydujmy razem”. Etapy tworzenia dokumentu zostały dokładnie opisane i umieszczone na stronie http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/x/913429.

– Z przeprowadzonych wśród mrągowian ankiet, wynika, lubimy aktywność, 72,5% mieszkańców zadeklarowało, że rekreacyjnie uprawia sport, z czego połowa twierdzi, że uprawia sport kilka razy w tygodniu. To o blisko 30% więcej niż średnia krajowa (badania Eurobarometru z 2010 roku).

  • Opublikowano: środa, 29, maj 2013 08:46
  • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb