bg

Stowarzyszenia i Kluby

Miasto od kilku lat prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Sport jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ma to potwierdzenie w finansowaniu Programu bowiem ponad połowa budżetu Programu przeznaczana jest na rozwijanie sportu.

Dodatkowo w ramach współpracy pozafinansowej stowarzyszeniom udostępniane są lokale komunalne na preferencyjnych warunkach.

Informacje dotyczące ciekawych inicjatyw zamieszczane są na stronie Urzędu Miasta (www.mragowo.pl) oraz facebooku. Zaproszenia oraz relacje z imprez organizowanych przez stowarzyszenia umieszczane są również w „Magazynie Mrągowskim”.

Efektem takiej polityki miasta jest systematyczny wzrost organizacji sportowych działających w naszym mieście.

3X3 Polska
3X3 Polska
   
Nazwa Stowarzyszenie 3X3 Polska
Adres ul. Piaskowa 6B/41, 11-700 Mrągowo
Władze
Bartłomiej Koziatek - Prezes
Kontakt +48 783152317
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
WWW

Facebook

Korona 3X3

Data założenia 2016 r.
Opis działalności Stowarzyszenie 3X3 Polska zajmuję się popularyzacją, rozwojem i podnoszeniem poziomu sportowego koszykówki ulicznej w Polsce, w szczególności jej odmiany 3x3.
Zakres działalności statutowej
 • wdrażanie kompleksowej strategii rozwoju koszykówki ulicznej w kraju, szczególnie jej odmiany 3x3,
 • organizacja bezpośrednia lub pośrednia ogólnopolskich rozgrywek w koszykówkę uliczną oraz opracowanie systemów i zasad prowadzonych rozgrywek,
 • wykorzystanie potencjału koszykówki ulicznej, szczególnie jej odmiany 3x3, w zakresie upowszechnienia aktywności fizycznej i promocji Polski na arenie międzynarodowej poprzez organizację imprez sportowych rangi międzynarodowej,
 • prowadzenie ewidencji członków, licencji zawodników, sędziów i innych dokumentów niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów związanych z podnoszeniem kompetencji osób prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów, animatorów sportu oraz zawodników, sędziów i działaczy z zakresu koszykówki ulicznej,
 • realizowanie zadań zleconych oraz wspieranie działań Polskiego Związku Koszykówki, wojewódzkich związków koszykówki, Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Szkolnego Związku Sportowego na rzecz rozwoju koszykówki ulicznej w Polsce, w szczególności jej odmiany 3x3,
 • realizowanie zadań zleconych oraz wspieranie działań międzynarodowych organizacji, w szczególności FIBA World i FIBA Europe na rzecz rozwoju koszykówki ulicznej na świecie, w szczególności jej odmiany 3x3,
 • realizowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego, urzędy marszałkowskie oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie pozyskiwania środków finansowych na modernizację infrastruktury sportowej oraz zarządzanie tą infrastrukturą przez Stowarzyszenie,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami mogącymi wesprzeć inicjatywy Stowarzyszenia.
KRS 0000605791
REGON 364396970
NIP 7422252420
OPP nie
Statut (PDF) -
Kaliniak Team Mrągowo
KALINIAK Team Mrągowo

 

                

 

Nazwa KALINIAK Team Mrągowo
Adres ul. Wojska Polskiego 2/16, 11-700 Mrągowo
Władze Tomasz Kalinowski – Prezes
Kontakt +48 785460432 
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW

www.kaliniakteam.pl

Facebook

Data założenia 2010 r.
Opis działalności  sztuki walki (K-1, MMA), cross training
Zakres działalności statutowej
 • propagowanie i rozwój kultury fizycznej, sportu amatorskiego, wyczynowego i rekreacji ruchowej oraz angażowanie jak najliczniejszej grupy osób do różnorodnych form aktywności,
 • propagowanie, promocja i rozwój sztuk walki: boks, kick-boxing, tajski boks (muay thai),
 • zapobieganie patologiom społecznym poprzez organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją społeczną i patologią związaną z alkoholizmem w rodzinie lub nadużywaniem innych środków (np. narkotyków, alkoholu itp.).
 • organizację zajęć szkoleniowych i doskonalących dla zawodników biorących udział w rywalizacji sportowej na każdym szczeblu współzawodnictwa,
 • organizowanie zajęć dla grup zorganizowanych zarówno w czasie roku szkolnego jak i w czasie wakacji i ferii zimowych,
 • organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych,
 • organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
 • prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej i niniejszego statutu
 
 Treningi dla: 
 • wychowanków Domu Dziecka,
 • dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
 • dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną
KRS -
REGON 280551622
NIP 742-22-32-067
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć

Klub Biegacza Mrągowo
Klub Biegacza Mrągowo
  
Nazwa Klub Biegacza Mrągowo
Adres ul. Krucza 14, 11-700 Mrągowo
Władze Stanisław Zapadka – Prezes
Kontakt +48 603332969
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW

Facebook

Data założenia 2010 r.
Opis działalności biegi długodystansowe, biegi średnie, biegi sprinterskie, biegi na orientację, biegi górskie, biegi 24-godzinne, triathlon, marszobiegi
Zakres działalności statutowej propagowanie biegania, organizacja wspólnych wyjazdów na imprezy biegowe, organizacja imprez biegowych charytatywnych i integracyjnych, upowszechnianie modelu aktywnego i zdrowego trybu życia oraz czynnego wypoczynku, organizacja zbiórek publicznych, promocja Miasta Mrągowa.
KRS 0000365218
REGON 280560288
NIP 742-22-31-263
OPP nie
Statut (PDF) -
Klub Sportowy "AS" Mrągowo
Klub Sportowy "AS" Mrągowo
  
Nazwa Klub Sportowy "AS" Mrągowo
Adres ul. Wojska Polskiego 2/18, 11-700 Mrągowo
Władze Paweł Mierczak – Prezes
Kontakt +48 604339483
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW Facebook
Data założenia 2010 r.
Opis działalności
celem Klubu jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wychowanków poszczególnych sekcji wiekowych Klubu oraz podejmowanie i wspieranie działań sportowych, w szczególności:
 • upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • organizowanie treningów i nauki gry,
 • tworzenie warunków szerokiego dostępu do bazy sportowej,
 • prezentacja i promocja dokonań poszczególnych drużyn Klubu
Zakres działalności statutowej
Klub realizuje swoje cele i zadania przez:
 • inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć sportowych i kulturalnych aktywizujących kulturę fizyczną i społeczny ruch kulturalny w społecznościach lokalnych,
 • tworzenie sekcji sportowych,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami mogącymi wesprzeć inicjatywy Klubu,
 • inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjnej i finansowej na rzecz realizacji zadań Klubu,
 • realizowanie prac zlecanych przez inne instytucje, organizacje, jednostki, ośrodki i osoby,
 • tworzenie projektów, programów sportowych i społeczno - kulturalnych, dokumentacji oraz pozyskiwanie środków na ich realizację,
 • pozyskiwanie środków finansowych, w tym z funduszy unijnych, na realizację celów statutowych Klubu,
 • uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
 • współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
 • zakup sprzętu sportowego dla wychowanków Klubu
KRS 0000348443
REGON 280486994
NIP 742-223-2156
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć -
Klub Sportowy "Baza Mrągowo"
Klub Sportowy „Baza Mrągowo”
  
Nazwa Klub Sportowy „Baza Mrągowo”
Adres ul. Nadbrzeżna 4, 11-700 Mrągowo
Władze

Wojciech Jaszczur-Nowicki - Prezes

Kontakt tel. + 48 515292076
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW klub.bazamragowo.pl
Data założenia 1950 r.
Opis działalności żeglarstwo wodne i lodowe, windsurfing, icesurfing, kajakarstwo klasyczne
Zakres działalności statutowej szkolenie sportowe, działalność wychowawcza i profilaktyczna, organizacja imprez i obozów sportowych
KRS 0000048772
REGON 510865120
NIP 742-18-82-136
OPP tak
Statut (PDF) -
Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy
Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy
   
Nazwa Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy
Adres ul. Mrongowiusza 65 B, 11-700 Mrągowo
Władze Zygmunt Jurek - Prezes
Kontakt +48 696 538 295
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW -
Data założenia -
Opis działalności -
Zakres działalności statutowej -
KRS -
REGON -
NIP 521-008-68-32
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć -
Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo
Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo
 
Nazwa:  Mazurski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych Mrągowo
Adres: ul. Mrągowiusza 32, 11-700 Mrągowo
Władze: Małgorzata Szczepaniak - Prezes
Kontakt:

+48 607 584 461, +48 605 964 168

E-mail: 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WWW:

www.mazurscyzeglarze.pl

Data założenia: 2012 r.
Opis działalności:  upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form nauki i szkolenia żeglarskiego, rehabilitacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki
Zakres działalności statutowej -
KRS -
REGON -
NIP -
OPP nie
Statut (PDF) -
Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
  
Nazwa Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych
Adres ul. Warszawska 26 (ul. Królewiecka 11/3 - do korespondencji), 11-700 Mrągowo
Władze Beata Mierkowska - Prezes
Kontakt -
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW

www.msis.pl

Facebook

Data założenia 2010 r.
Opis działalności

3 obszary działań: wolontariat sportowy, innowacyjne imprezy i projekty sportowe, tworzenie partnerstw.

Przykłady działań można znaleźć w poniższych odnośnikach:

MSIS

Futbol Zmienia

MLP Strefa Orlika

Przedszkole Orlika

Zakres działalności statutowej
 • prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, przeciwdziałanie przemocy, alkoholizacji, narkomani wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i działania związane ze sportem,
 • umożliwienie wszystkim chętnym dostępu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do stopnia sprawności,
 • wspieranie i propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie realizacji międzynarodowych imprez sportowych oraz wymiana doświadczeń
KRS 0000345329
REGON 280463792
NIP 742-223-1004
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć udział w projektach
Miejski Klub Sportowy "Mrągowia"
Miejski Klub Sportowy „Mrągowia”
  
Nazwa Miejski Klub Sportowy „Mrągowia” Mrągowo
Adres ul. Mrongowiusza 1, 11-700 Mrągowo
Władze

Przemysław Witkowski - Prezes

Ludwik Banach - Sekretarz

Kontakt tel. + 48 507081402, +48 667523755
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW

www.mragowia.pl

Facebook

Data założenia 1966 r.
Opis działalności piłka nożna, tenis stołowy, szachy
Zakres działalności statutowej
 • organizuje i prowadzi sekcje różynych dyscyplin sportowych (piłka nożna, tenis stołowy, szachy sportowe),
 • organizuje szkolenie sportowe,
 • organizuje imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
 • podejmuje inne środki i przedśięwzięcia dla realizacji statutowych celów,
 • prowazi i utrzymuje stadion i boiska sportowe
KRS 0000050551
REGON 510246924
NIP 742-17-79-823
OPP tak
Statut (PDF) -
Oferta zajęć Klub prowadzi trzy sekcje sportowe: piłka nożna, tenis stołowy, szachy sportowe. Najbardziej popularną dyscypliną jest pilka nożna. Klub prowadzi 9 grup wiekowych, w tenisie stołowym 2 grupy wiekowe, w szchach sportowych 1 grupę.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez klub zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z nami.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” Mrągowo 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” Mrągowo
   
Nazwa Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Omega” Mrągowo
Adres os. Mazurskie 12/210, 11-700 Mrągowo
Władze

Andrzej Wachowicz - Wiceprezes

Jacek Polonis - Sekretarz

Kontakt +48 503113926, + 48 607320005
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW -
Data założenia 1997 r.
Opis działalności

szkolenie w zakresie piłki siatkowej i piłki ręcznej

Zakres działalności statutowej Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.
KRS -
REGON 510588903
NIP 742-203-97-32
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć treningi prowadzone są w godzinach popołudniowych
Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony
Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony
  
Nazwa Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony
Adres ul. Piaskowa 8A/14, 11-700 Mrągowo
Władze Rafał Łukaszewski – Prezes
Kontakt + 48 696200360
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW

www.aikido.mragowo.pl

Facebook

Data założenia 2009 r.
Opis działalności aikido – techniki samoobrony
Zakres działalności statutowej upowszechnianie sztuk walki poprzez prowadzenie zajęć i pokazy
KRS -
REGON 280425857
NIP 742-221-2395
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć Zajęcia dla dzieci od lat trzech, młodzieży i dorosłych odbywają się w Hali Sportowo - Widowiskowej w Mrągowie przy ul. Kopernika 2C
Mrągowski Klub Morsa
Mrągowski Klub Morsa
   
Nazwa Mrągowski Klub Morsa (grupa nieformalna)
Adres ul. Jaszczurcza Góra, 11-700 Mrągowo
Osoba do kontaktu Jerzy Grądzki
Kontakt +48 605608015
E-mail -
WWW -
Data założenia 2015 r.
Opis działalności popularyzacja rekreacji, zdrowego stylu życia
Zakres działalności statutowej organizacja wspólnych morsowań, wyjazdów na zloty morsów, upowszechnianie zdrowego stylu życia
KRS -
REGON -
NIP -
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć

Dla entuzjastów zimowych kąpieli, uczestnikom udostępniane są przebieralnie.

Zapraszamy pełnoletnich, sprawnych fizycznie twardzieli o zdrowym układzie krążenia i sercu

Mrągowskie Towarzystwo Regatowe "Czos"
Mrągowskie Towarzystwo Regatowe "Czos"
Nazwa:  Mrągowskie Towarzystwo Regatowe "Czos"
Adres: ul. Olsztyńska 13, 11-700 Mrągowo
Władze: Karol Górlaczyk - Prezes
Kontakt:

+48 601628020

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW: www.regaty.czos.mragowo.pl
Data założenia: -
Opis działalności:  upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form nauki i szkolenia żeglarskiego, rehabilitacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki
Zakres działalności statutowej
 • propagowanie i organizowanie rekreacji żeglarskiej,
 • propagowanie żeglarstwa, jako sposobu wychowania młodzieży,
 • propagowanie żeglarstwa, jako rodzinnego wielopokoleniowego hobby,
 • propagowanie żeglarstwa, jako sposobu życia w zgodzie z naturą i środowiskiem,
 • tworzenie warunków dla zaspokojenia i rozszerzenia zainteresowań żeglarzy, oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 • współdziałanie z instytucjami, oraz organizacjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, firmami i osobami prywatnymi, których działanie pomaga w realizacji celów Stowarzyszenia,
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami,
 • organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 • wydawanie wymaganych odrębnymi przepisami, dokumentów niezbędnych do uprawiania żeglarstwa,
 • dbanie o dobre obyczaje i propagowanie tradycji żeglarskich,
 • propagowanie żeglarstwa, jako sposobu przeciwdziałania wykluczeniom społecznym, dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym
KRS 0000546606
REGON 361307813
NIP 742-225-0088
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć

treningi żeglarskie od maja do września na łodziach członków stowarzyszenia, spotkania szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa, przepisów regatowych i zachowań proekologicznych

Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie
Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie
  
Nazwa Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie
Adres ul. Brzozowa 18, 11-700 Mrągowo
Władze Wojciech Bolc – Prezes
Kontakt + 48 504 123 372
E-mail -
WWW www.mtw-mazury.pl
Data założenia 2002 r.
Opis działalności ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zakres działalności statutowej
 • organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej,
 • stwarzanie obywatelom, w tym członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania,
 • rozwijanie wśród ludzi umiłowania przyrody,
 • krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko - wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej, oraz działanie na rzecz ochrony przyrody, racjonalnego użytkowania wód i środowiska naturalnego
KRS 0000079328
REGON 511448179
NIP 742-19-89-555
OPP tak
Statut (PDF) -
Oferta zajęć
 • organizacja zawodów wędkarskich dla osób dorosłych, dzieci i młodziezy,
 • prowadzenie szkoleń na kartę wędkarską
Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży
Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży
   
Nazwa Mrągowskie Stowarzyszenie Młodzieży
Adres ul. Słoneczna 50 (ul. Wojska Polskiego 6a - do korespondencji), 11-700 Mrągowo
Władze Tomasz Piórkowski
Kontakt +48 501558555
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW -
Data założenia 2012 r.
Opis działalności organizowanie, zawodów motocyklowych, szkolenie zawodników, promocja miasta
Zakres działalności statutowej
 • planowanie i organizowanie życia sportowego młodych ludzi w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Stowarzyszenia i jego sympatyków,
 • angażowanie wszystkich zrzeszonych i nie zrzeszonych w   do różnorodnych form aktywności ruchowej i propagowanie sportów motorowych i ekstremalnych,
 • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
 • organizowanie imprez sportowych  w celu zainteresowania młodych ludzi do uprawiania sportów motorowych w bezpiecznych warunkach,
 • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
 • organizowanie  różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie sportów motorowych, samochodowych i ekstremalnych wśród młodzieży i nie tylko,
 • promocja miasta Mrągowa,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej
KRS -
REGON 281428125
NIP -
OPP nie
Statut (PDF) -
Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe
Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe
Nazwa Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe
Adres ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
Władze

Grzegorz Chodkiewicz – Prezes

Ewa Szałachowska - Zastępca Prezesa

Jarosław Jezuit - Zastępca Prezesa

Tadeusz Grudek - Skarbnik

Dominik Macinkjan - Członek Zarządu

Kontakt +48 500043098
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW

www.msrmragowo.pl

Facebook

Data założenia 2005 r.
Opis działalności kolarstwo
Zakres działalności statutowej -
KRS 0000247174
REGON 280084391
NIP 742-21-10-654
OPP tak
Statut (PDF) -
Oferta zajęć sekcja kolarstwa szosowego i górskiego
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
Stowarzyszenie Mrągowska Grupa Regatowa
Stowarzyszenie Mrągowska Grupa Regatowa
 
Nazwa:  Stowarzyszenie Mrągowska Grupa Regatowa
Adres: ul. Laskowa 12, 11-700 Mrągowo
Osoba do kontaktu

Tomasz Merkler - Prezes

Piotr Gigielewicz - Członek Zarządu

Kontakt: + 48 503 046 016 (T. Merkler), +48 602 480 537 (P. Gigielewicz)
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW: Facebook
Data założenia: 30.09.2013 r.
Opis działalności:  żeglarstwo
Zakres działalności statutowej
 • szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie żeglarstwa regatowego dla dzieci i młodzieży i ich rodziców,
 • popularyzacja żeglarstwa, żeglarstwa lodowego i pozostałych sportów wodnych wśród dzieci, młodzieży u ich rodziców,
 • uczestniczenie w regatach żeglarskich i innych imprezach sportowych,
 • podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalanie zwyczajów w tym zakresie,
 • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego zżycia sportowego i kulturalna oświatowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Stowarzyszenie i innych organizacji  oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny z życia codziennego oraz promocji zdrowia
KRS -
REGON 281537995
NIP 742-224-93-46
OPP nie
Statut (PDF) -
Stowarzyszenie Luz Grupa
Stowarzyszenie Luz Grupa
Nazwa Stowarzyszenie Luz Grupa
Adres ul. Moniuszki 6A, 11-700 Mrągowo
Osoba do kontaktu

Arkadiusz Cała

Kontakt +48 606465364
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW

Facebook

Data założenia 2015 r.
Opis działalności Stowarzyszenie pasjonatów kolarstwa, głównie  kolarstwa górskiego. Od 2011 roku zawodnicy ścigają się w maratonach rowerowych i wyścigach MTB w całej Polsce.
Zakres działalności statutowej
 • działanie na rzecz stwarzania warunków do uprawiania turystyki rowerowej na ziemi mrągowskiej,
 • popularyzacja wszelkich form kolarstwa,
 • popularyzacja turystyki rowerowej, jako rodzaju aktywności wśród mieszkańców  miasta Mrągowo i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 • skupienie w swoich szeregach osób uprawiających wszelkie formy sportów rowerowych, turystykę rowerową oraz jej sympatyków,
 • skupienie w swoich szeregach osób chcących brać udział w maratonach rowerowych na terenie całego kraju,
 • działania na rzecz infrastruktury rowerowej, w tym udział w wytyczaniu tras rowerowych na terenie miasta Mrągowo i powiatu mrągowskiego,
 • promocja miasta Mrągowo oraz powiatu mrągowskiego, wraz z ich zabytkami i miejscami atrakcyjnymi turystycznie,
 • zwiększanie świadomości o prawach i obowiązkach osób korzystających z rowerów, jak również przedstawianie rozwiązań służących zwiększeniu bezpieczeństwa rowerzystów,
 • propagowanie wśród członków stowarzyszenia zdrowego stylu życia, stwarzanie warunków do organizowania spotkań o charakterze rekreacyjnym, treningowym, w szczególności w okresie jesienno-zimowym,
 • pomoc i organizacja w przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym
KRS 000554135
REGON 361399353
NIP 742-225-0148
OPP nie
Statut (PDF) -
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego "Zawisza"
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego "Zawisza"
Nazwa:  Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego "Zawisza"
Adres: ul. Armii Krajowej 3b/38, 11-500 Giżycko
Osoba do kontaktu

Marcin Jurek

Krzysztof Groszkowski

Kontakt: + 48 883 062 395 (M. Jurek), +48 604 497 721 (K. Groszkowski)
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW: -
Data założenia: 02.05.2015 r.
Opis działalności: 
Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego  ZAWISZA  jest organizacją zrzeszającą pasjonatów broni palnej i militariów.
Członkami stowarzyszenia są zarówno osoby cywilne jak i funkcjonariusze służb mundurowych, którzy pragną mieć większy kontakt z bronią. Aby być dobrym strzelcem i pewnie posługiwać się bronią wymagany jest ciągły trening oraz regularne strzelania. W tym celu organizowane są wykłady i treningi strzeleckie prowadzone przez instruktorów. Ich zakres obejmuje strzelanie sportowe ale także, co jest dużo ważniejsze w dzisiejszych czasach strzelania dynamiczne i sytuacyjno-bojowe. Członkowie podczas treningów korzystają z broni stowarzyszenia oraz własnej.
Głównym celem powołania organizacji jest uzyskiwanie pozwoleń na broń przez osoby w niej zrzeszone. Każdy członek ma zagwarantowaną pomoc w uzyskaniu pozwolenia na broń.
 
Zakres działalności statutowej
Celem Stowarzyszenia jest:
 • szeroko rozumiana popularyzacja kolekcjonowania broni palnej,
 • wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni palnej, pamiątek historycznych oraz pogłębiania wiedzy historycznej,
 • działanie na rzecz podnoszenia obronności Rzeczpospolitej Polskiej,
 • szeroko rozumiana popularyzacja strzelectwa sportowego i rekreacyjnego z udziałem broni palnej, w szczególności poprzez organizowanie treningów, zawodów i pokazów,
 • podnoszenie kwalifikacji członków oraz kadr podmiotów współpracujących poprzez organizowanie treningów, szkoleń i kursów zakończonych uzyskaniem uprawnień,
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu ochrony osób i mienia, w tym prowadzenie szkoleń z obsługi broni palnej sklasyfikowanej jako szczególnie niebezpieczna,
 • prowadzenie działalności integracyjnej członków, organizowanie i udział w zawodach krajowych oraz zagranicznych w strzelectwie sportowym,
 • prowadzenie działalności wychowawczo - popularyzatorskiej w zakresie strzelectwa i kultury fizycznej wśród młodzieży,
 • popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat broni, militariów, historii oręża oraz działalności sportowej i kolekcjonerskiej.
KRS 0000549961
REGON 361400613
NIP 845-198-57-98
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć
Stowarzyszenie prowadzi we współpracy z LOK projekty na terenie miasta i gminy Mrągowo
„Mrągowska Liga Strzelecka” jest inicjatywą zaplanowaną przez członków Stowarzyszenia Kolekcjonerów Broni Palnej i Pasjonatów Strzelectwa Sportowego „Zawisza”. Zakłada ona prowadzenie szkoleń z zasad bezpiecznego obsługiwania i posługiwania się bronią sportową, naukę celowania i strzelania. Cykl szkoleń realizowanych w oparciu o trenażery i wiatrówki oraz ASG. Przewiduje spotkania na strzelnicy pneumatycznej LOK w bursie międzyszkolnej oraz na strzelnicy w Marcinkowie. Cykle spotkań będą zakończone organizacją strzeleckich zawodów sportowych z broni palnej. Szkolenie i zawody odbywać się będą w 3 grupach wiekowych:
 • młodzież szkolna klas gimnazjalnych,
 • młodzież szkolna szkół średnich,
 • kategoria „open” dla pozostałych mieszkańców Mrągowa
Ponadto stowarzyszenie organizuje treningi grupowe i indywidualne w zakresie strzelania i posługiwania się bronią. 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy – Mrągowo
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy – Mrągowo
Nazwa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Bilard Sportowy – Mrągowo
Adres os. Mazurskie 23A, 11-700 Mrągowo
Władze

Wiesław Kuchciński – Prezes

Kacper Borowski

Kontakt +48 506245680, +48881048007
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW bilardmragowo.pl
Data założenia 2008 r.
Opis działalności bilard / pool
Zakres działalności statutowej prowadzenie wszechstronnej działalności sprzyjającej rozwojowi sportu, rekreacji i wypoczynku w dziedzinie bilarda sportowego, uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w ramach PZBiL
KRS 0000296428
REGON 280267401
NIP 742-21-65-247
OPP nie
Statut (PDF) -
Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo
Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo
Nazwa Uczniowski Klub Sportowy Fight Club Mrągowo
Adres ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo
Osoba do kontaktu

Zuzanna Nurczyk

Kontakt +48 502949193
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW

Facebook

Data założenia 2015 r.
Opis działalności sztuki walki, boks, K1, kickboxing, zajęcia ogólnorozwojowe
Zakres działalności statutowej
 • rozwój i popularyzacja sztuk i sportów walki we wszystkich formach kultury fizycznej, rekreacji, sportu, a także czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym środowiska,
 • popularyzacja kultury fizycznej i sportu, o ile jest to możliwe we wszystkich dyscyplinach sportowych dla krzewienia rozwoju fizycznego i sportowego swoich członków,
 • popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego,
 • propagowanie zdrowego i kulturalnego trybu życia,
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
KRS -
REGON 361975704
NIP 742-225-0668
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-8 i 9-13 lat z elementami kickboxingu oraz boksu. Głownie gry i zabawy ruchowe.  
 
Treningi dla starszych (14+): kickboxing, boks, K1, ćwiczenia ogólnorozwojowe w tym siłowe, wytrzymałościowe i tlenowe. 
 
Zajęcia dla dorosłych z elementami cross treningu.
Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy Mrągowo
Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy Mrągowo
Nazwa:  Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy Mrągowo
Adres: ul. Młodkowskiego 25, 11-700 Mrągowo
Osoba do kontaktu Radosław Rogowski
Kontakt: + 48 669383928
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW:

www.msa.mragowo.pl

Facebook

Data założenia: 2015 r.
Opis działalności:  Piłka nożna dzieci w wieku 7-11 lat oraz zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Klub prowadzi obecnie 4 grupy w tym przedszkolną oraz drużynę dziewcząt.
Zakres działalności statutowej
 • wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę,
 • reprezentowanie Klubu wobec władz i organizacji sportowych,
 • krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu,
 • upowszechnianie umiejętności z zakresu rozwoju osobistego, wychowania dzieci i młodzieży, edukacji sportowej oraz prowadzenia zdrowego stylu życia,
 • rozwój i popularyzacja sportu, a w szczególności piłki nożnej jako narzędzia wychowawczego,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Klubu w rywalizacji sportowej oraz do uczestnictwa w sporcie na najwyższym poziomie i osiągnięcie poziomu mistrzowskiego,
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi potencjału ludzkiego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • współpraca z władzami samorządowymi w kierunku rozpowszechniania  kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
KRS -
REGON 361364722
NIP 742-225-0131
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć
Treningi prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów posiadających międzynarodowe licencje trenerskie UEFA. Na każdym treningu dzieci trenują pod okiem dwóch trenerów dzięki czemu treningi są dużo bardziej efektywne, a nauczane umiejętności przyswajane są dużo szybciej.
 
Na treningach panuje zabawowa atmosfera, aby dzieci uczyły się przez gry i zabawy, które sprawiają im największą radość, a osoba trenera ma być osobą co do której dzieci mają pełne zaufanie i respekt.
 
Dzieci podczas zajęć mają zaspokajać swoją potrzebę ruchu oraz uczyć się podstawowych zachowań społecznych i przebywania w grupie. Już od najmłodszych lat chcemy zaszczepić w naszych zawodnikach odwagę i pewność siebie.
 
System szkolenia stosowany w akademii to kierunek niemieckiej DFB oraz hiszpański system szkolenia oparty na małych grach, rywalizacji oraz zdobywaniu dużej ilości goli. 
 
Uczniowski Klub Sportowy Team Mrągowo
Uczniowski Klub Sportowy Team Mrągowo
 
Nazwa:  Uczniowski Klub Sportowy Team Mrągowo
Adres: ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo
Osoba do kontaktu Tomasz Warowny
Kontakt: + 48 506 144 149
E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
WWW: -
Data założenia: 2013 r.
Opis działalności:  interdyscyplinarna
Zakres działalności statutowej

stowarzyszenie zrzeszające uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków w celu organizowania szkolenia sportowego, organizacji imprez i zawodów sportowych.

UKS Team Mrągowo działa przy Zespole Szkół Nr 1 w Mrągowie.

KRS Wpis do Ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych pod Nr 20
REGON 281470848
NIP 742-224-71-17
OPP nie
Statut (PDF) -
Oferta zajęć

Klub prowadzi sekcję tenisa. Oferta skierowana do uczniów mrągowskich szkół i dzieci. Szkolenie można rozpocząć w wieku 4-5 lat. Obecnie działa cztery grupy szkoleniowe. Większość zawodników startuje w turniejach Polskiego Związku Tenisowego.

 
 
 
 
 
 • Opublikowano: środa, 29, maj 2013 08:58
 • AddThis Social Bookmark Button
fb
fb